Launch X-431 scopebox

1 333 €

Launch X-431 scopebox

Рига
1 333 €
Продаю

Iekārta pēc savas būtības ir 4 kanālu oscilogrāfs, ar kura palīdzību var noteikt signālu formas automašīnu elektrisko ķēdēs ar iespēju pēc tam tās analizēt. Aizdedzes, dzinēja devēju un darba kvalitātes analīze: primāro un sekundāro grafiku atainošana dažādos veidos; DIS, aizdedzes grafiks; jaudas analīze (kW), cilindru kompresijas analīze u.c. To var iegādāties kā papildus aksesuāru iekārtām X-431 GDS/PAD/PAD II/EURO TAB/EURO TAB II un citām atbalstītām Launch iekārtu sērijām. Pieslēgums notiek izmantojot iekārtas USB portu

Analīze tiek veikta, izmantojot 5 parametrus:

- Amplitūdu (lielākais sprieguma parametrs)

- Frekvence (signāla perioda cikls)

- Forma (signāla forma)

- Impulsa ilgums (signāla cikls vai laika intervāls)

- Masīvs (vienāds signāla specifikas atkārtojums)


Scopebox atšķirības un īpašības:

- Ātra signāla defektācija elektriskajā ķēdē.

- Nepieciešamā signāla atainošanas ātruma izvēle analīzei un sekošanai.

- Optimālo dzinēja devēju signālu formu bibliotēka, iebūvēta atmiņā.

- Signālu reģistrācija un glabāšana atmiņā sekojošai iespējamo defektu analīzei.

- Signālu grafiku autopieskaņošana visiem 4 kanāliem.

- Atsevišķs iezemējums katram kanālam, kas atļauj paaugstināt testējamo signālu kvalitāti un novērst traucējumus.

- Augstvērtīgi BNC konektori.

- Pilns adapteru komplekts aizdedzes sistēmām, devējiem, spraudņiem u.c.

Speciāla cena:

-1101,65 EUR bez PVN

-1333,00 ar PVN

Pirms akcijai (1469,00 EUR)Устройство представляет собой 4-х канальный осциллограф, с помощью которого можно определять формы сигналов автомобильных электрических цепей с возможностью их последующего анализа. Анализ зажигания, датчиков и качества работы двигателя: отображение первичных и вторичных графиков в различных видах; DIS, график зажигания; анализ мощности (в kW), компрессии цилиндров и прочее. Приобрести его можно дополнительно к сканерам X-431 GDS/PAD/PAD II/EURO TAB/EURO TAB II и других совместимых серий приборов Launch. Подключается к основному блоку сканера через USB порт.

Производит исследование электрических сигналов по 5 параметрам:

- Амплитуда (наибольшее напряжение сигнала)

- Частота (цикл периода сигнала)

- Форма (форма сигнала)

- Длительность импульса (цикл или временной интервал сигнала)

- Массив (повторение характеристик сигнала)

Особенности Scopebox:

- Быстрый захват сигнала цепи.

- Выбор необходимой скорости отображения формы сигнала для отслеживания и анализа.

- Библиотека оптимальных графиков сигналов, встроенная в память.

- Регистрация и хранение вида протестированных сигналов для последующего анализа неисправностей.

- Автонастройка всех графиков сигналов на всех 4-х каналах.

- Индивидуальное заземление каждого канала позволяет свести к минимуму искажения тестируемых сигналов.

- Высококачественные BNC коннекторы.

- Полный комплект адаптеров для систем зажигания, датчиков, разъемов и т.д.

Цена:

1101,65 EUR без PVN

1333,00 EUR с PVN 

Обычная цена - 1469,00 EUR

Дата публикации:
16.06.2021 10:02
Просмотры:
128

1 333 €

Объявление в архиве.

Рига

Поделиться: Share Facebook Share Ok Share Twitter Share VK Share Draugiem Share WhatApp Share Email